Aanbod:

Professionele ondersteuning bij handling: omgaan met je kindje bij verzorgingsmomenten zoals aankleden en verschonen, bij troosten en wiegen.

Zoeken naar een dagelijks ritme van rust en activiteit, naar het geven van de gepaste prikkels.

Professionele ondersteuning bij voeding en slapen.

Begeleiden en duiden van de verschillende ontwikkelingsstappen. Informatie hierover vanuit onze expertise.

Een klankbord zijn voor de gevoelens als kersverse ouders na deze ongewone start.

Aandacht geven aan broers en zusjes, grootouders of andere dicht betrokkenen.